දෙගංතීර…

    “අම්මේ……” “අම්මේ…..” “අම්මෝ……………..හ්” “දරුවෝ…..මොකෝ බන් මේ කෑ ගහන්නෙ?මේ ලමයි කෑ ගහන විදියට අපේ ලේ ටික රත් වෙනවනෙ”අම්මා ආවෙ පුටු පෙරලගෙන..මං කෑ ගහපු ටෝන් එකේ උච්ඡස්වරේ වැඩිද මන්ද😋

Read More

හිනහෙන්න හැකි නම් ආයේ වතාවක් – එක කොටස

හිනහෙන්න හැකි නම් ආයේ වතාවක්… ~ ~ ~ ~ ~ ~ අඩෝ බලපන් බන් අරකිගේ ලයින් එක.. හරියට පාස් අවුට් සින්නියක් වගේ. උන්ගෙවත් නෑ ගයියා ඔච්චර ගැම්බර්.. මෙන්න මුන් වගේ උන් නිසා තමයි බන් රැග් එක නවත්තන්න හිතෙන්නේ නැත්තේ..

Read More