නාඳුනන හුස්ම නුඹයි෴

නාඳුනන හුස්ම නුඹයි෴ ජීවි⁣තේ අපි නොදැක්ක පැතිකඩවල් ගැන හිතට දැනෙන සිතුවිලි අකුරු කරන දඩබ්බර හදවතක්…දඩබ්බර හදවත නොකීව කතාවක්… කාටත් රහසින් අකුරු වුණ මොහොතක්..

Read More

දෙගංතීර…

    “අම්මේ……” “අම්මේ…..” “අම්මෝ……………..හ්” “දරුවෝ…..මොකෝ බන් මේ කෑ ගහන්නෙ?මේ ලමයි කෑ ගහන විදියට අපේ ලේ ටික රත් වෙනවනෙ”අම්මා ආවෙ පුටු පෙරලගෙන..මං කෑ ගහපු ටෝන් එකේ උච්ඡස්වරේ වැඩිද මන්ද😋

Read More