පරිපූර්ණ ස්නේහයක්….

මං කතාවක් කියන්න යන්නෙ…. ඔව්..ඒත් ඒක තනි කතාවක් නෙවෙයි… මොකද මගේ ජීවිතේ දැන් තනියම ගෙනියන්න පුලුවන්කමක් නැති නිසා…මගේ ජීවිතේ දැන් සම්පුර්ණ වෙන්නෙ තව කෙනෙක් එක්ක..

Read More

අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු සඳහා Payoneer Master Card එකක් ලබා ගැනීම.(25$ free)

මෙම කාඩ්පත භාවිතා කර අන්තර්ජාල බැංකු කටයුතු පහසුවෙන් හා කාර්යක්ෂමව ඉටු කළ හැක.ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු කිහිපයක් මේ සඳහා සහය දක්වයි.

Read More