සෙනෙහස මියදේවිදෝ – දහ අට

සෙනෙහස මියදේවිදෝ… ~            ~             ~                ~            ~ තාත්තා… මට එන්න කිව්වා කියලා අම්මා කිව්වා… හා ඉලන්දාරියා… කොහොමද ඉතින්… දැන් ලොකු මිනිස්සුනේ.. ඒකනේ පවුල් වෙන්න අය හොයාගෙන තියෙන්නේ .. 

Read More

නාඳුනන හුස්ම නුඹයි෴

නාඳුනන හුස්ම නුඹයි෴ ජීවි⁣තේ අපි නොදැක්ක පැතිකඩවල් ගැන හිතට දැනෙන සිතුවිලි අකුරු කරන දඩබ්බර හදවතක්…දඩබ්බර හදවත නොකීව කතාවක්… කාටත් රහසින් අකුරු වුණ මොහොතක්..

Read More

සෙනෙහස මියදේවිදෝ – පහළොව කොටස

සෙනෙහස මියදේවිදෝ… ~ ~ ~ ~ ~ ~ දවස් ගෙවි ගියේ ඇසිපිය ගසන වේගෙන් යැයි මට සිතේ… සෙහස් හා මා අතර අවශ්‍ය දෙයකට පමණක් කතාබහාඇතිවු අතර ඉන් එහාට කිසිදු කතාවක් නොවිය…

Read More